Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

1. Aplikácia do mobilu k ponúkaným hodinkám je aj v slovenčine?

Áno, v spolupráci s výrobcom sme uviedli aj slovenčinu pre všetky modely, okrem modelu EKG58.

2. Je možné merať teplotu na zápästí presne?

Áno, modely, ktoré umožňujú merať telesnú teplotu (všetky okrem Modelu EKG58), ju merajú veľmi presne. Umožňuje to správna kalibrácia od výroby. Pre názornosť prikladám merania ortuťovým a digitálnym teplomerom v porovnaní s hodnotami nameranými hodinkami. Merania som uskutočnil na jednom mieste s rovnakou vonkajšou teplotou v rovnakom čase osobne.

3. Je možné merať EKG na zápästí, keď normálne sa EKG meria aj na hrudi aj na nohách?

Samozrejme EKG hodinky poskytujú len orientačnú informáciu a nedosahujú presnosť profesionálnych medicínskych zariadení. Napriek tomu sú schopné zmerať a vyhodnotiť množstvo porúch srdcového rytmu, ktoré sú schopné zmerať a z diagnostikovať. V zásade platí že pri diagnostikovaní akéhokoľvek problému EKG hodinkami je potrebné bezodkladne vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

4. Môžem prostredníctvom mobilnej aplikácie monitorovať zdravotný stav blízkych osôb?

Aplikácia SmartHealth, ktorá je v slovenčine (okrem modelu EKG58), umožňuje aj pridávanie blízkych osôb, ktoré majú následne prístup ku všetkým nameraným hodnotám.
Merania je možné nastaviť napríklad v hodinových intervaloch bez súčinnosti osoby, ktorá hodinky používa. Samozrejme s výnimkou EKG pre meranie ktorého je potrebné priložiť aj druhú ruku k hodinkám, takže meraná osoba musí byť súčinná. Bližšie informácie nájdete v návode na použitie.

5. Môžem si hodinky objednať priamo zo zahraničia?

Áno, samozrejme uvedené hodinky je možné kúpiť aj cez svetovo známe portály: www.aliexpress.com, alebo a www.alibaba.com, ale dovolíme si upozorniť, že okrem lákavej nízkej ceny je potrebné počítať aj s nákladmi na dopravu, nákladmi na DPH 20% a Clom cca 10%. Pre názornosť prikladám print screen takéhoto nákupu ešte bez cla a DPH. Dovolím si upozorniť, že my máme všetky ponúkané hodinky skladom na Slovensku a môžete ich mať do dvoch dní. Ale asi za najdôležitejšiu považujem skutočnosť že Vám poskytujeme záruku 2 roky v zmysle obchodného zákonníka.

 

Prípadné ďalšie otázky prosím na info@genovital.sk, alebo telefonicky na 0905 324 337.