Pri kúpe EKG hodiniek Smart náramok ZDARMA

 

Genovital s.r.o

Prevádzka
Kúpeľná 6
080 01 Prešov

 

+421 905 665 653
info@genovital.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Genovital s.r.o.
Plzenská 2
080 01 Prešov

IČO: 47354135
DIČ: 2023847771
Bankové spojenie: SK1209000000005138114716

ORGÁN A DOZOR DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96